www.medpin.sk

Hlavná stránka

Novinky

Produkty

Kontakt

    Elektrochirurgia  
    Elektrokoagulátory  
    ThermoStapler® Aplikácia ThermoStaplera
      Strumektómia
  ThermoStapler® Zákroky na hrubom čreve
  Haemoroidektómia
  - spôsob, ako ušetriť váš čas Vaginálna hysterektómia
  Abdominálna hysterektómia

ThermoStapler® je inovatívna technika umožňujúca spoľahlivé uzatváranie ciev a tkaniva. Použitie systému ThermoStapler® namiesto tradičných metód ligovania významne znižuje čas trvania zákroku. Použitie systému ThermoStapler® významne redukuje stratu krvi počas zákroku. Takto znižuje aj množstvo materiálu potrebného na vysušovanie operačného poľa a množstvo jednotiek krvi dodanej pacientovi. Systém významne znižuje množstvo použitých ligatúr a staplerov.

 

THERMOSTAPLER® A BIPOLÁRNA TECHNIKA (1kB)

thermostapler

BIPOLÁRNA TECHNIKA

Pri použití bipolárnej techniky preteká vysokofrekvenčný elektrický prúd medzi dvoma koncami bipolárneho inštrumentu a fokusuje sa len na malú plochu tkaniva medzi nimi. Žiadny nebezpečný prúd nepreteká telom pacienta. To minimalizuje riziko popálenia oblastí mimo miesta zákroku. Bipolárna technika je považovaná za bezpečnejšiu, ako monopolárna.

Idea v pozadí systému THERMOSTAPLER®
(1kB)

ThermoStapler® je kombinácia tepelného efektu, dosiahnutého použitím špeciálne modulovaného vysokofrekvenčného elektrického prúdu a mechanického tlaku klieští. Výsledkom je permanentné spojenie cievnych membrán a tkanivových štruktúr. Kombinácia vysokej teploty a mechanického tlaku spôsobuje zrážanie kolagénového tkaniva. Vplyvom vysokej teploty kolagén mení svoju štruktúru a stáva sa veľmi pevným spojivom. Cievy uzavreté systémom ThermoStapler® sú schopné vydržať značný tlak krvi. 

(1kB)

Faktor významne prispievajúci k uzatváraciemu procesu a tak aj k spoľahlivosti spoja je stav použitého inštrumentu. Efekt je závislý od rezistencie tkaniva. Kontaminácia, zvyšok tkaniva na aktívnej časti inštrumentu, rezistenciu zvyšuje a môže znížiť výsledný efekt pri rovnakom nastavení výkonu. Klinické skúšky preukázali, že najlepší uzatvárací efekt sa dosiahne, ak sú konce inštrumentu studené a vlhké, preto sa odporúča ich pred použitím navlhčiť.

(1kB)

Pri použití systému ThermoStapler® je oblasť zohriateho tkaniva podstatne viac limitovaná, ako pri štandardnej bipolárnej koagulácii. Riziko poškodenia priľahlého tkaniva je minimálne. Parametre tkaniva sú počas procesu uzatvárania nepretržite monitorované. Systém informuje o dosiahnutí optimálnej úrovne ligatúry zvukovým signálom a proces automaticky ukončí.

(1kB)

Oblasť uzatvorenia cievy zostáva flexibilná. Cievu je možné ľahko odstrihnúť chirurgickými nožnicami bez rizika krvácania.

(1kB)

Cievy uzatvorené systémom ThermoStapler® vydržia tlak krvi. Bezpečnosť uzáveru vytvoreného systémom  ThermoStapler® je porovnateľná s bezpečnosťou mechanických metód uzatvárania.

(1kB)

Aplikácia systému ThermoStapler® >>>