www.medpin.sk

Hlavná stránka

Novinky

Produkty

Kontakt

    Elektrochirurgia  
    OPaOS  

 

 

 

Vykonávame Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) elektrokoagulátorov Emed aj iných značiek.
Naše servisné pracovisko je vybavené všetkou potrebnou meracou technikou.

Sme držiteľmi Oprávnenia Technickej inšpekcie, a.s.
na OPaOS a opravy VTZ elektrických č. 46/1/2016-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A